Spievajte Hospodinovi, dobrorečte Jeho menu, zvestujte Jeho spásu deň čo deň!

Žalm 96, 2

Spevácky zbor nášho cirkevného zboru funguje pod vedením dirigentky Mgr. Jarky Hanákovej a stretáva sa pravidelne na svojich nácvikoch poväčšine v piatky. Na nácvikoch poctivo trénujeme, ale taktiež vytvárame priateľké spoločenstvo. Vždy sa potešíme novým členom, ktorí chcú využiť svoj dar spevu pre takúto službu v našom zbore.

Svojím spevom spevokol slúži prevažne na slávnostných službách Božích, ale aj inokedy - keď je na to vhodná príležitosť.

Soli Deo Gloria!

Vystúpenie spevokolu v evanjelickom chráme Božom v Sučanoch

Vystúpenie spevokolu na seniorátnom stretnutí spevokolov 2014