Služby Božie sú prirodzene vyvrcholením zborového života, kde sa pravidelne pri Božom Slove, modlitbách a piesňach stretávajú všetky generácie.

Najnovší rozpis služieb Božích na stiahnutie tu.

Na službách Božích sme spoločne povzbudzovaný pre život viery v bratsko–sesterských vzťahoch. Uvedomujeme si, že zďaleka nie sme dokonalí, a preto o to viac potrebujeme Božiu prítomnosť, Božie odpustenie a vedenie. Za tieto Božie dary túžime i ďakovať a spoločne chváliť nášho Trojjediného Pána Boha.

Služby Božie sa pravidelne konajú každú nedeľu o 9:45 v evanjelickom kostole Sučanoch.

Sviatosť Večere Pánovej so spoveďou je prisluhovaná spravidla prvú nedeľu v mesiaci.

Počas nedeľných služieb Božích sa koná DETSKÁ BESIEDKA, pre všetky deti, ktoré sa stretávajú v chráme, po požehnaní odchádzajú na faru, kde je pre nich pripravený zaujímavý a veselý program.

Služby Božie na fíliách

Fília Turčianske Kľačany
Služby Božie sa konajú v prvú nedeľu v mesiaci o 11:15 v evanjelickom kostole

Fília Podhradie
Služby Božie sa konajú v tretiu nedeľu v mesiaci o 11:15 v evanjelickej modlitebni

Fília Lipovec
Služby Božie sa konajú poslednú nedeľu v mesiaci v priestoroch kultúrneho domu o 15:00 hodine.

Fília Turčianska Štiavnička
Služby Božie sa konajú v prvú nedeľu v mesiaci o 11:15 (alebo podľa dohody) v priestoroch obecného úradu.

Počas adventného a pôstneho obdobia sa konajú i stredtýždňové večerné služby Božie – v Sučanoch v stredu o 17:00 a na fíliach podľa dohody