Napriek tomu, že „rolničky“ sú poväčšine spájané s Vianocami, v evanjelickom cirkevnom zbore v Sučanoch sú rolničky aktívne po celý rok. Niežeby sme mali stále Vianoce, ale Rolničky sú názvom nášho detského spevokolu, ktorý existuje s menšími prestávkami viac než desať rokov. Medzi „rolničkami“ sa už vystriedalo vyše 50 dievčat a chlapcov a v súčasnosti má okolo 10 – 15 členov. Ide zväčša o deti vo veku od 5 do 12 rokov.

Spevokol bol založený v časoch, keď v cirkevnom zbore pôsobili manželia farárovci Ján a Eva Oslíkovci. S pomocou viacerých ochotných sestier, hudobne obdarovaných a zapálených pomocníkov sa Rolničky stali pevnou a u ľudí obľúbenou súčasťou cirkevného zboru. Od začiatku pôsobenia až dodnes sa deti stretávajú na fare v Sučanoch takmer každú sobotu na nácvikoch. Spolu sa učíme nové kresťanské piesne a zároveň opakujeme tie, ktoré nám prirástli k srdcu. Našim hlavným cieľom zostáva to, aby sme detským spevom povzbudili ľudí k viere a radosti z Božej pomoci a lásky.

Detský spevokol pravidelne vystupuje na sviatočných službách Božích v kostole a sem tam i pri rôznych iných podujatiach ako napríklad zborové večierky alebo obecné dni. V minulosti sa Rolničkám dokonca podaril nacvičiť muzikál, s ktorým vystúpili vo viacerých CZ. Nie možno hudobne dokonalý, ale radostný a úprimný spev našich detí je zväčša sprevádzaný gitarou alebo klavírom. V rámci vianočného programu sa k nám niekedy pridajú deti z náboženstva a spoločne okrem piesní nacvičíme krátku scénku alebo recitujem básne.

Ako to vyzerá na našich nácvikoch ? Po krátkej modlitbe si na rozospievanie opakujeme obľúbené piesne a po nich sa učíme novú pieseň, podľa obdobia alebo príležitosti. Po 45 minútach máme obľúbenú prestávku, počas ktorej sa spolu občerstvíme, zahráme, alebo si niečo pekné vyrobíme. Po prestávke sa opäť učíme a trénujeme vybrané piesne. Je to milé, že na našich stretnutiach nechýba poctivá snaha, zdravé šibalstvo, smiech a priateľská atmosféra.