K prirodzenému životu veriaceho človeka patrí i duchovný rast, ktorý je spojený ruka v ruke so spoznávaním Biblie a jej zvestí. Sme presvedčení, že Biblia nie je iba historická či dekoratívna kniha pre domácnosti, ale vzácny Boží dar pre každého z nás. Na biblických hodinách si tento dar približujeme, objavujeme živé posolstvá a spoločne nad nimi v priateľskej atmosfére rozjímame. Biblické hodiny sa konajú v stredu v Sučanoch a vo štvrtok v Podhradí.