Budova pôvodnej fary bola na jar v tomto roku oficiálne zaevidovaná na národnú kultúrnu pamiatku. Celý proces a aktivitu v tejto veci prevzal a viedol Pamiatkovú úrad Slovenskej Republiky na základe právnych predpisov, ktorý mu zákon...

Stretnutie spevokolov Turčianskeho seniorátu. Dňa 3. 6. 2018 sa v našom kostole v Sučanoch konalo stretnutie spevokolov Turca. Pre geografické a iné drobné organizačné dôvody bolo na Turčianskom senioráte rozhodnuté, že prehliadky sa zúčastnia iba spevokoly ...

Služby Božie sú prirodzene vyvrcholením zborového života, kde sa pravidelne pri Božom Slove, modlitbách a piesňach stretávajú všetky generácie.

Na službách Božích sme spoločne povzbudzovaný pre život viery v bratsko–sesterských vzťahoch. Uvedomujeme si, že zďaleka nie sme dokonalí, a preto o to viac potrebujeme Božiu prítomnosť, Božie odpustenie a vedenie. Za tieto Božie dary túžime i ďakovať a spoločne chváliť nášho Trojjediného Pána Boha.

Milé sestry a milí bratia,

keďže týždeň, čo týždeň nezastaviteľne Evanjelický posol spod Tatier (ďalej len EPST) prináša neobjektívne informácie a snaží sa zdiskreditovať nás vo vašich očiach, sme nútení zareagovať na niektoré aktuálne problémy v našej cirkvi. Dlhšiu dobu uvažujeme nad tým, ako a či vôbec reagovať, aby sme nevyvolali len novú spŕšku neobjektívnej kritiky, modlíme sa, aby sme sa nedali vyprovokovať nenávisťou k nenávisti, ale prosíme o lásku k našim oponentom.

Snehové vločky a ľudia. Mária a Peter výskali od radosti a obdivovali snehuliaka, ktorého stavali. Mama sa dívala na nich spoza okna. Keď začali snehuliakovi formovať ramená, išla okolo nich spolužiačka Aiko. Aiko bola Japonka. Usmievala sa a chcela pomôcť pri stavaní...