Sme Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) Sučany. K cirkevnému zboru patria bratia a sestry zo Sučian, Podhradia, Turčianskych Kľačian, Lipovca, Turčianskej Štiavničky a z Konského.

Čo vám ponúka cirkev, resp. náš cirkevný zbor?

Slovo „cirkev“ pochádza zo starogréckeho slova kyriakos/kyriakon, čo znamená „patriaci Pánovi“. Naším Pánom je Ježiš Kristus, ktorý nás ako spoločenstvo volá do spoločenstva s Ním cez neho do spoločenstva s trojjediným Bohom (Otcom – naším Stvoriteľom, Synom Ježišom Kristom – naším Vykupiteľom a Duchom Svätým – naším Radcom, Sprievodcom, Posvätiteľom), a tiež do úprimného spoločenstva medzi nami.

„Evanjelická“ znamená založená na evanjeliách – dobrých správach o príchode, činoch a živom odkaze Ježiša Krista.

Augsburské vyznanie je vyznaním vysvetľujúcim postoj k viere, ktorý sa zakladá výlučne na Božom Svätom písme (Biblii). Predniesli ho už naši predchodcovia v Augsburgu v roku 1530.

My ako ľudia sme nedokonalí, častokrát padáme, zlyhávame, sme zranení, no o to viac chceme zažívať Božie vedenie, múdrosť, Jeho dokonalosť v našich životoch a medzi nami. Preto túžime byť otvoreným kresťanským spoločenstvom.

Čo vám ponúka cirkev, resp. náš cirkevný zbor:

 1. Žiť svoj život v spoločenstve
  Cirkevný zbor je duchovný domov rôznych ľudí. Zdieľajú svoju vieru, a tým získavajú impulzy, ako odpovedať na náročné otázky života. 
 2. Dáva vášmu životu zmysel 
  Kresťanská viera obsahuje pravdu, na ktorú ľudia sami od seba neprídu. Táto pravda môže dať zmysel aj vášmu životu. 
 3. Zažiť rozmanitosť 
  Tradičné a moderné, náročné a zábavné, obvyklé a zvláštne, duchovné a telesné – to všetko nájdeš v cirkvi. 
 4. Zvládnuť tempo života 
  Advent, Vianoce, Pôst, Veľká noc, Svätodušné sviatky – rytmus cirkevného roka pomáha užiť si krásu kolobehu života. 
 5. Nájsť niekoho ochotného počúvať 
  Je vždy ťažšie nájsť niekoho, kto je ochotný vypočuť si naše starosti aj radosti. V cirkvi sú ľudia, ktorí radi venujú čas pre vás. 
 6. Možnosť pomôcť 
  Život v cirkevnom zbore je možný len vtedy, ak sa jeho členovia ako dobrovoľníci zapoja do aktivít, cez ktoré cirkevný zbor ponúka hľadanie zmyslu života.