Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania - Sučany


Milí priatelia,

vitajte na stránkach Sučianskeho cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Sme radi, že ste si k nám našli cestu. Na tejto stránke nájdete informácie o našom cirkevnom zbore a tiež články a fotografie zo života zboru. Veríme, že vám stránka poslúži a povzbudí vás vo viere, ako aj pre osobné stretnutia spolu s nami, či už na službách Božích alebo na iných zborových aktivitách.
Služby Božie sa pravidelne konajú každú nedeľu o 9:45 v evanjelickom kostole Sučanoch.
Sviatosť Večere Pánovej so spoveďou je prisluhovaná spravidla prvú nedeľu v mesiaci.

Životné situácie

Najnovšie vydanie časopisu ZVONY


Milí priatelia, ponúkame Vám na stiahnutie kompletné vydania nášho časopisu ZVONY vo formáte .PDF
Súbory .pdf otvára každý internetový prehliadač, alebo napríklad Adobe AcrobatReader (na stiahnutie tu)