Cirkevný zbor ECAV
SUČANY

 

Spievajte Hospodinovi, dobrorečte Jeho menu, zvestujte Jeho spásu deň čo deň!
Žalm 96, 2

Spevácky zbor nášho cirkevného zboru funguje pod vedením dirigentky Mgr. Jarky Hanákovej a stretáva sa pravidelne na svojich nácvikoch poväčšine v piatky. Na nácvikoch poctivo trénujeme, ale taktiež vytvárame priateľké spoločenstvo. Vždy sa potešíme novým členom, ktorí chcú využiť svoj dar spevu pre takúto službu v našom zbore. 

Svojím spevom spevokol slúži prevažne na slávnostných službách Božích, ale aj inokedy - keď je na to vhodná príležitosť.

Soli Deo Gloria!


Vystúpenie spevokolu v evanjelickom chráme Božom v Sučanoch

Vystúpenie spevokolu na seniorátnom stretnutí spevokolov 2014

Oznamy
Kalendár
Počítadlo návštev
Adresa:   Cirkevný zbor ECAV Sučany Kontakt:   Tel. č. na farský úrad:  043/429 31 36
Námestie SNP 22 Kaplán cirkevného zboru:  Mgr. Daniel Beňuch
038 52 Sučany Tel. č. zborový kaplána:  0904 473 150
dbenuch@gmail.com
Vytvoril GlansArt s.r.o • Cirkevný zbor ECAV Sučany © 2019 • Všetky práva vyhradené