Cirkevný zbor ECAV
SUČANY

Srdečne vás všetkých pozývame na služby Božie v našom evanjelickom cirkevnom zbore

9.2.2019


Služby Božie sú prirodzene vyvrcholením zborového života, kde sa pravidelne pri Božom Slove, modlitbách a piesňach stretávajú všetky generácie.


Na službách Božích sme spoločne povzbudzovaný pre život viery v bratsko–sesterských vzťahoch. Uvedomujeme si, že zďaleka nie sme dokonalí, a preto o to viac potrebujeme Božiu prítomnosť, Božie odpustenie a vedenie. Za tieto Božie dary túžime i ďakovať a spoločne chváliť nášho Trojjediného Pána Boha.

Najnovší rozpis služieb Božích v našom cirkevnom zbore nájdete tu.

Oznamy
Kalendár
Počítadlo návštev
Adresa:   Cirkevný zbor ECAV Sučany Kontakt:   Tel. č. na farský úrad:  043/429 31 36
Námestie SNP 22 Kaplán cirkevného zboru:  Mgr. Daniel Beňuch
038 52 Sučany Tel. č. zborový kaplána:  0904 473 150
dbenuch@gmail.com
Vytvoril GlansArt s.r.o • Cirkevný zbor ECAV Sučany © 2019 • Všetky práva vyhradené