Cirkevný zbor ECAV
SUČANY

Konfirmácia je slávnostné prijatie pokrstenej mládeže, resp. pokrsteného dospelého medzi dospelých členov cirkevného zboru na základe 2 predpokladov: na základe krstnej zmluvy a osobného vyznania viery. 

Prečo je konfirmácia dôležitá? Tých, ktorí boli pokrstení ako deti a vieru za nich sľubovali krstní rodičia, po dovŕšení 14 rokov ECAV považuje za dospelých a je potrebné, aby samotní konfirmandi vyznali vieru a prebrali zodpovednosť za svoj duchovný život.

Kedy sa prihlásiť? Samotná konfirmačná výučba trvá 2 roky. Keď dieťa dovŕši 12 rokov, je potrebné  prihlásiť sa na farskom úrade a vyplniť prihlášku.

Konfirmácia  sa skladá z verejnej skúšky v kostole a slávnosťou konfirmácie, ktorá býva na prelome mája a júna.

Konfirmovaní môžu byť aj dospelí! Aj oni prechádzajú vyučovaním vo forme pastorálnych rozhovorov. Samozrejme, už nie sú verejne vyskúšaní.  Dospelí sa dávajú konfirmovať aj v staršom veku, kvôli túžbe byť plnohodnotnými členmi cirkvi a teda môžu prijímať aj Večeru Pánovu.

Oznamy
Kalendár
Počítadlo návštev
Adresa:   Cirkevný zbor ECAV Sučany Kontakt:   Tel. č. na farský úrad:  043/429 31 36
Námestie SNP 22 Kaplán cirkevného zboru:  Mgr. Daniel Beňuch
038 52 Sučany Tel. č. zborový kaplána:  0904 473 150
dbenuch@gmail.com
Vytvoril GlansArt s.r.o • Cirkevný zbor ECAV Sučany © 2019 • Všetky práva vyhradené